Brand processens 10 faser

Hos Idékompagniet arbejder vi kontinuert med brandingprocessen i 10 faser. Når fase 10 er afsluttet danner denne grundlaget for en ny start på processen.

Indledningsvis arbejdes med en beskrivelse af processen og rammerne for arbejdet, herunder ansvarsfordeling, tidshorisonter, prioritet og ressourcer. Derefter gennemløbes processens 10 faser:

 

Fase 1+2 – Intern og ekstern analyse

Gennem en analyse af virksomhedens kompetencer, marked samt kundernes behov, ønsker og forventninger kan der afdækkes reelle markedsbehov og muligheder, der kan bane vejen for nye produkter. På samme måde vil en analyse af markedsandelen for produkternes faktiske brugbarhed hos kunderne vise områder, der kan være interessante at fokusere på i fremtiden.

 

Fase 3 – Revision af forretningsgrundlag

På baggrund af de forudgående markedsafdækkende tiltag i fase 1 og 2 beskrives virksomhedens position i dag og virksomhedens forretningsgrundlag justeres i henhold til de fremtidige målsætninger. 

I denne fase udstikkes desuden virksomhedens overordnede strategier og retningslinier for:

1) Markedstilbuddet

2) Markedskommunikationen.

3) Tilpasning og udvikling af den organisatoriske base.

 

Fase 4 – Kommunikationsstrategi

Med udgangspunkt i strategien for markedskommunikationen fastlægges såvel den interne som eksterne markedskommunikation. Kommunikationsstrategien definerer retningslinierne for de fremtidige markedsførings- og reklameaktiviteter og opstiller positionsmål indenfor f.eks. kendskab, image, salg og rekruttering.

 

Fase 5 – Kreativ platform

Gennem udformning af et sæt retningslinier for hver målgruppe, fastlægges den grundlæggende kreative platform herunder tilpasning eller udvikling af den visuelle identitet.

 

Fase 6 – Aktivitets-/handlingsplan

Der udformes en operationel aktivitets-/handlingsplan for hver målgruppe (loyalitetsstige).

 

Fase 7 – Reklameproduktion

Den faktiske produktion af aktiviteter jvf. handlingsplanen samt retningslinierne udstukket at kommunikationsstrategien (indhold), den kreative platform (udformning).

 

Fase 8 – Intern markedsføring

Præsentation af markedstiltagene internt i virksomheden så medarbejderne kender til virksomhedens aktiviteter inden offentliggørelsen.

 

Fase 9 – Gennemførelse

Den faktiske gennemførelse af aktiviteter jvf. handlingsplanen.

 

Fase 10 – Opfølgning, effektmåling og læring

Levede resultaterne op til de opstillede mål? Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvorfor? Hvad har vi lært til næste gang? Herefter påbegyndes processen på ny.