Corporate branding > Monolitisk Brand strategi

Monolitisk brand identitet er når virksomheden benytter ét navn og én visuel stil igennem alle produkter og aktiviteter. Eksempler herpå er f.eks. Shell eller SAS.

Begge virksomheder har fastholdt samme æstetiske virkemidler, symboler, farver og stil igennem mange år på mange markeder.

Der har løbende været ændret på former, farver og typografi, men det grundlæggende udtryk har altid været det samme.

Flere og flere virksomheder satser i dag på en monolitisk branding strategi, hvis styrke er lang holdbarhed, enkelthed samt integrations- og vækstmuligheder. Det er nemmere at brande et navn end fem forskellige.

Styrken ved den monolitiske branding strategi er samtidigt også dens svaghed. Med kun et navn lægges alle æg i én kurv. Det betyder at én medarbejder eller én uheldig episode kan ryste selv store stærke brands og stille spørgsmål ved alle virksomhedens aktiviteter.

Grunden til at den monolitiske branding strategi vinder så kraftigt frem skyldes at virksomhedernes identitet trues af permanent opbrud.

Høj kompleksitet, stadige forandringer og fragmentering på mange markeder giver virksomheder et stort behov for at signalere en klar identitet.

Globalisering, fusioner, privatisering, nye kommunikationsformer, nye samarbejdsformer og krav om hurtigere produktudvikling er rammerne for den ny konkurrence.

Presset er stort for virksomhederne – både indefra og udefra. Samtidigt må virksomheden overbevise om at den er i stand til at skabe overblik, stabilitet og sammenhæng. Hvem er vi? Hvem er vi ikke? Hvor vil vi hen? Hvordan kommer vi derhen?

Hos Idékompagniet A/S hjælper vi virksomheder med at skabe fremtidig konkurrenceevne gennem branding og innovation.

Er du interesseret i at høre mere om hvad vi kan gøre for dig er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.