Digital strategi

Idekompagniet A/S leverer komplette og gennemtænkte digitale strategier, Mobile markedsføringsløsningerE-handelsløsninger, forretningssystemer og services. 

Vi indtænker de seneste digitale muligheder i virksomhedens samlede forretning og værdikæde og skaber dermed merværdi for virksomheden, kunder, samarbejdspartnere og andre stakeholdere. 

Ingen virksomhed kan i dag drive forretning uden at være afhængig af digitale systemer. Og de virksomheder, som forstår at implementere og bruge digitale løsninger bedst, er også dem som trækker de længste strå på fremtidens markedsplads.


Digital strategi – Synlig på nettet

Første skridt for mange virksomheders vej mod elektronisk forretningsudvikling er ofte at få en hjemmeside. Oftest er der tale om et udvidet visitkort eller en virksomhedsprofil med opremsning af kompetencer samt produkt- og kontaktinformation.

Den digitale strategi er begrænset. Det drejer sig primært om blot at være synlig på internettet hvilket fx kan understøttes gennem søgemaskineoptimering og Google Adwords annoncering

Digital strategi – E-handel

Næste skridt er at indføre transaktionelle e-handelsløsninger på enten købs- eller salgssiden, fx salg via en webshop. På dette stadie mangler der fortsat en del integration mellem virksomhedens forretnings-, økonomi, lagersystemer osv.

Virksomheden har måske gjort sig nogle tanker ift hvordan den ønsker at afsætte sine varer via en webshop, men webstrategien er ikke nødvendigvis en del af virksomhedens samlede forretningsstrategi.

Idékompagniet A/S leverer komplette webshop og CMS-løsninger tilpasset din virksomheds størrelse og behov.

Digital strategi – Integreret e-handel

Virksomheden har struktureret flere arbejdsprocesser på købs- og/eller salgssiden via integrerede elektroniske forretningsgange og ERP (Enterprise Resource Planning, fx SAP) , hvor væsentlige forretningskritiske processer er digitaliseret i et samlet system. Fx ifm ordremodtagelse og behandling, lagerstyring og bestilling af råvarer.

Den digitale strategi tager således udgangspunkt i virksomhedens værdikæde.

Digital strategi – E-forretning

Fuld integration mellem alle interne organisatoriske processer og ift virksomhedens eksterne netværk. Her er alle arbejdsgange digitaliserede og alle systemer er integrerede i en samlet og helstøbt forretningsstruktur.

I denne fase er den digitale strategi en del af virksomhedens overordnede strategi.

Idékompagniet A/S har omfattende erfaringer med udvikling og drift af E-forretninger og står bl.a. bag udviklingen af forretningssystemerne i Osuma.dk Online Supermarked.