Det exellente brand

Fremtidens markeder findes mellem ørerne på dine kunder. Har din virksomhed reserveret plads?


Når en virksomhed eller et produkt bliver top-of-mind og gør den samme væsentlige positive oplevede forskel i hele målgruppen kalder vi det et excellent brand (også kaldet et super- eller megabrand). 

Excellente brands er markedsledende virksomheder med produkter, der gør en forskel og skaber værdi for de såkaldte stakeholders – dvs. kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet i øvrigt.

Grundlaget for et excellent brand afhænger af fire faktorer:

1) Forretningsgrundlaget – strategi, holdninger og værdisæt samt valg af marked/målgruppe.

2) Den organisatoriske base – virksomhedens økonomi, organisation og medarbejdernes kompetencer.

3) Markedskommunikationen – virksomhedens kommunikationsstrategi og evne til at kommunikere valget af indhold, visuel udformning og mediavalg.

4) Markedstilbuddet – det udvidede produkt skal være konkurrencedygtigt.

De fire faktorer er grundpillerne i enhver virksomheds succes og konkurrenceevnen afhænger direkte af, hvor godt virksomheden formår at arbejde med faktorerne.

Hos Idékompagniet A/S arbejder vi med branding i en 10 trins brand proces.