En webanalyse er en god investering

En webanalyse kan ofte kaste lys over områder, som er kritiske ift brugen af din hjemmeside, og som gør at dine brugere ikke gør det, som de ville eller burde gøre.

En webanalyse kan afdække hvor og hvorfor man mister sine brugere. Måske er der begrænset trafik til hjemmesiden fordi brugerne ikke kan finde den. Måske føler brugerne ikke, at de finder indholdet af din hjemmeside tilstrækkeligt attraktivt eller relevant. Eller måske kan brugerne bare ikke finde rundt på hjemmesiden fordi den er uhensigtsmæssigt designet.

En webanalyse kan fx afdække, hvorfor brugerne ikke kontakter dig via hjemmesiden – eller hvor og hvorfor der sker et stort frafald af brugere i check-ud processen på en webshop.

Idékompagniet tilbyder to typer af webanalyser.


Webanalyse Basis og Webanalyse Pro.


Webanalyse Basis

Webanalyse Basis omfatter tre hovedområder:
1) En teknisk analyse af hjemmesidens opbygning og arkitektur
2) En gennemgang af indholdets struktur og design, samt 
3) En søgemaskine nøgleordsanalyse.

Formålet med den tekniske analyse er, at afdække i hvor høj grad hjemmesiden rent programmeringsteknisk er skruet sammen, til at den kan give optimale resultater i søgemaskinerne.

Gennemgangen af hjemmesidens design sker med henblik på at kunne komme med konkrete forbedringsforslag til, hvilke eventuelle ændringer i indhold og indholdsstruktur, navigation, funktioner, brugervenlighed og design, som vil kunne øge brugeroplevelsen og konverteringsraten.

I nøgleordsanalysen ser vi på, hvordan hjemmesiden registreres i søgemaskinerne og hvilke placeringer og resultater, der vises på de nøgleord, som virksomheden ønsker at blive fundet på.

Webanalyse Basis koster kr. 9.900 + moms. 


Webanalyse Pro

I Webanalyse Pro stikker vi spaden et hak dybere. Webanalyse Pro tager sit udgangspunkt i tilgængelige trafikdata fra hjemmesiden – fx fra Google Analytics. Derfor er det påkrævet, at disse data allerede findes, eller at der er mulighed for, at kunne opsætte statistikværktøjer til indsamling af disse data.

Ud fra hjemmesidens besøgstatistikker kortlægges og analyseres de besøgenes adfærd inden for de områder, som måtte være relevante for jeres virksomhed. Det kunne fx være graden af tiltrækning, engagement, konvertering eller fastholdelse – og vi kommer med forslag til, hvordan de opstillede mål i endnu højere grad kan nås.

Webanalyse Pro koster kr. 19.900 + moms og evt. installation af statistikværktøjer.

 

Andre typer af webanalyser

Brugerstatistik baseret på trafikdata er godt. Det viser sort på hvidt dine brugeres adfærd – men viser ikke hvorfor de gør det, og fortæller ikke hvad de tænker.

For at kunne kortlægge brugernes faktiske holdninger og årsager til bestemte handelsmønstre, tilbyder Idékompagniet A/S alle typer af webanalyser, fx:

– Usability tests
– Tænke-højt-tests
– Spørgeskemaundersøgelser – online eller offline
– Fokusgruppeinterviews.

Ofte kan der opnås stor indsigt i brugeradfærd, og der kan afdækkes væsentlige usability problemer ved relativt små og prisbillige undersøgelser.

Kontakt Idékompagniet for at høre mere om vores Webanalyser.

 
Lige nu kan du få udført Webanalyse Basis ganske gratis.

Kontakt os på telefon 70 25 52 00 og hør nærmere.
 
Bliv klogere på din hjemmeside og få en rapport over hvad du kan gøre for i højere grad at tiltrække og fastholde dine brugere med en Webanalyse Pro.